Profil

Firmaet ejes af Carsten Egebro, som sammen med Tine Friis Andersen varetager den daglige drift. Carsten Egebro er uddannet skov- og landskabsingeniør og har i en årrække været ansat som skovfoged. Tine Friis Andersen er uddannet agronom.

Firmaet Egebro beskæftiger sig primært med salg af brænde til private og erhvervsmæssige forbrugere samt produktion af juletræer og pyntegrønt til grossister og kirkegårde.